ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ανακοίνωση για το πρόβλημα στο δημοτικό φωτισμό

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: “Ενημερώνουμε τους δημότες πως το πρόβλημα που εντοπίζεται στον δημοτικό φωτισμό αφορά σε βλάβη στην γεννήτρια τροφοδοσίας του ΔΕΔΔΗΕ και δεν αφορά στο μηχανισμό του δήμου Κορινθίων.

Ο φωτισμός θα επανέλθει με την αποκατάσταση του προβλήματος από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία εργάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση”.