ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Απευθύνθηκαν στο δήμο …και τους απάντησε άλλη υπηρεσία που δεν είναι αρμόδια!!!

…Άλλο πάλι και αυτό! Απευθύνθηκαν στο δήμο Κορινθίων …και τους απάντησε άλλη υπηρεσία που δεν είναι αρμόδια!!!

Δείτε την ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: