ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Εικονική διάσωση λουόμενου…

“Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην παραλία “Καλάμια” η πρώτη εκ των πέντε
δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει ο Δήμος Κορινθίων την τρέχουσα καλοκαιρινή
περίοδο.

Στα πλαίσια αυτής πραγματοποιήθηκε:

«Ομιλία από το ναυαγοσώστη για τους κανόνες ασφαλούς κολύμβησης

Επίδειξη εικονικής διάσωσης λουομένου σε εξάντληση εντός θαλάσσης
(πραγματοποιήθηκε 200 μ από την ακτή) και ομιλία υπευθύνου ακτής για την καθαριότητα της».

Στόχος ήταν αφενός να γνωρίζουν οι λουόμενοι τους κανόνες ασφαλούς
κολύμβησης που αφορούν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα και αφετέρου
την φροντίδα για μια καθαρή ακτή”, αναφέρεται από το δήμο Κορινθίων.