ΚΟΡΙΝΘΟΣ: “Η παρούσα δημοτική αρχή εν μέσω εκλογών δια στόματος  του Γ.Μουρούτσου είχε προτείνει ότι θα επανεξετάσει τη σύμβαση! …Απλά το ξέχασε τώρα!”

Από την «Πράσινη Πόλη» του Δ. Πρωτοπαπά στο δήμο Κορινθίων μεταξύ άλλων ανακοινώνεται:

«Παρόντες και οι τρεις σύμβουλοι της Πράσινης Πόλης στο δημοτικό συμβούλιο, με σημαντικότερα θέματα τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ειδική συνεδρίαση και την παράταση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων στην τακτική.

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:

Η Δημοτική Αρχή Σταυρέλη ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική απόφαση του κ.Νανόπουλου να φέρει το φυσικό αέριο στην Κόρινθο! Θυμίζουμε στον Κορινθιακό λαό ότι αυτή η απόφαση δεν έτυχε καν της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου και η εταιρία δεν πληρώνει τέλη διέλευσης για τις οδεύσεις της! Επίσης δεν αναλαμβάνει καμμία υποχρέωση για πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων της πόλης μας, κληρονομώντας μας την αισθητική των μπαλωμάτων! Θυμίζουμε επίσης ότι η Παρούσα Δημοτική Αρχή εν μέσω εκλογών, δια στόματος  κ.Γ.Μουρούτσου είχε προτείνει ότι θα επανεξετάσει τη σύμβαση αυτή! Απλά το ξέχασε τώρα!

Ψηφίσαμε ΟΧΙ στη συνέχεια αυτής της σύμβασης διότι διαφωνούμε για την «επιβολή» στην πόλη μας ενός ορυκτού καυσίμου που εκλύει μεθάνιο, άρα επιβλαβές για το περιβάλλον, ενώ οι Ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και οι Ευρωπαϊκοί  στόχοι μιλούν για απομάκρυνση αυτού από το 2025…»