ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: “Θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 στις 18:00.

Επιπρόσθετα την ίδια μέρα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής“.