ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Νέες αποφάσεις -Τα σχολεία που δεν λειτουργούν λόγω κορονοϊού!

Ανακοίνωση από το υπουργείο παιδείας σχετικά με την αναστολή λειτουργίας σχολείων στην Κόρινθο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού:

-6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αναστολή λειτουργίας από 08 Φεβρουαρίου ως 21 Φεβρουαρίου

Αφορά την ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ.

Αναστολή λειτουργίας έως 18 Φεβρουαρίου

Αφορά τις τάξεις: “Α ΛΥΚ 1 (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α ΛΥΚ 1 ΒΙΟΛΙ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α ΛΥΚ 1 ΚΛΑΡ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α ΛΥΚ 1 ΦΛ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α1 ΛΥΚ ΑΓΓΛ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α1 ΛΥΚ ΜΟΥΣ ΕΠΙΛ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α1 ΛΥΚ ΜΟΥΣ Π (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α1 ΛΥΚ ΠΙΑΝΟ ΥΠ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α1 ΛΥΚ ΣΥΝΟΛΑ (Α-ΛΥΚ Τάξη), ΑΛΥΚ 1 ΣΑΞ (Α-ΛΥΚ Τάξη), ΑΛΥΚ 1 ΚΙΘ (Α-ΛΥΚ Τάξη), ΑΛΥΚ 1 ΟΥΤΙ (Α-ΛΥΚ Τάξη), ΑΛΥΚ 1 ΠΙΑΝΟ ΕΠ (Α-ΛΥΚ Τάξη)”