ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Να καταθέσουν την αίτηση τους με το ποσό επιχορήγησης που ζητούν έως…

Η ανακοίνωση από το δήμο Κορινθίων: