ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ο νυν …και ο τέως! …Λέτε;

Ο νυν …και ο τέως!

Λέτε να δούμε κάποια στιγμή μελλοντικά στήριξη του τέως στον νυν;

Γιατί ο τέως δεν ξεχνά …το χουνέρι του Σταυρέλη!

…Μία σκέψη έκανα!

(ΤΑΡΖΑΝ)