ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Συνεχείς διαμαρτυρίες των περιοίκων της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής…- Ο Νανόπουλος ακούει;

Δείτε την ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας:

ΣΣ. Η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Β. Νανόπουλος …ακούνε;

Κ.Ν