ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τα είδη που θα διανεμηθούν…

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται: