ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ…

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων:

ΣΣ. Για να δούμε, …θα γίνει αυτή τη φορά η συνεδρίαση;

Κ.Ν