ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Η πρόσκληση στους δημοτικούς συμβούλους: