ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Τι θέλει να πει ο Νανόπουλος με την αναφορά στον Καρποδίνη;

Σε ένα σημείο της ανακοίνωσης του πρώην δημάρχου Κορινθίων Β. Νανόπουλου αναφέρεται:

«Ευχαριστούμε βεβαίως τον κύριο Καρποδίνη για την προσφορά δωρεάν της μελέτης μαρίνας για τον Κόρφο εφόσον βεβαίως γίνεται χωρίς κάποιο ειδικό αντάλλαγμα τώρα ή στο μέλλον…»

ΣΣ. Κρατάμε την παραπάνω αναφορά που κάνει ο Νανόπουλος γιατί  …μας δημιουργηθήκαν ήδη κάποια ερωτηματικά!

Για υπενθύμιση δείτε όλη την ανακοίνωση του Νανόπουλου: ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η πόρτα …δεν κλείνει ποτέ! -Προστέθηκε ακόμα ένας νέος ΑΜΙΣΘΟΣ συνεργάτης του δημάρχου! -Όλα τα ονόματα των ΑΜΙΣΘΩΝ! -…Τι ξεχνάει ΣΥΝΕΧΩΣ να αναφέρει η νέα δημοτική αρχή και που …πρωτοτυπεί!