ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Τι συμβαίνει με τον Βασίλη Ταγαρά;

…Τι συμβαίνει με τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Κορινθίων Βασίλη Ταγαρά;

Πληροφορούμαστε …ότι έρχεται είδηση και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον!

…Περιμένουμε με αγωνία!