ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τοποθετείται ΑΤΜ στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων Σολυγείας και Τενέας

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται: «Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η συνεργασία με την OptimaBank και τοποθετείται ΑΤΜ στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Σολυγείας και Τενέας.

Άμεσα η Optima αναλαμβάνει την τοποθέτηση των δύο ΑΤΜ, σε δημοτικούς χώρους που παραχωρεί ο Δήμος Κορινθίων, στο Σοφικό και στο Χιλιομόδι.

Άλλη μια προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής που έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση του Δημότη, υλοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα».