ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Υπέγραψε την κύρωση της διορθωμένης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αγία Άννα – Συνοικισμός

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται: “Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την κύρωση της διορθωμένης πράξης εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αγία Αννα – Συνοικισμός, στην Κόρινθο”.