ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Φως στο θέμα των led! -Ερωτήσεις και απαντήσεις! -“Εξαιρετική σύμβαση για το δήμο”, αναφέρει ο Β. Νανόπουλος

Επειδή πολύς λόγος γίνεται από τη δημοτική αρχή του Ν. Σταυρέλη στο δήμο Κορινθίων για τα φώτα led, παρακάτω θεωρούμε ότι θα λυθεί η απορία σε πολλούς για το τι συμβαίνει!

Αν πάλι από τη δημοτική αρχή έχουν αντιρρήσεις, ας αντικρούσουν το παρακάτω δελτίο τύπου! …Μπορούν να το κάνουν;

Από το συνδυασμό του Β. Νανόπουλου στο δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται:

LED ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Η σύμβαση για τον φωτισμό LED προσφέρει στους δημότες του δήμου Κορινθίων , υψηλής ποιότητας φωτισμό με μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων εντός 72 ωρών .Ένα μεγάλο πρόβλημα στον Οδοφωτισμό λύνεται οριστικά . Τα κύρια σημεία της σύμβασης έχουν ως εξής .

-Ποιο είναι το κόστος της σύμβασης ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων  του δήμου Κορινθίων.  Είναι στη σύμβαση 11.788.300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  με  το ΦΠΑ 14.617.492 ευρώ για 12 χρόνια δηλαδή ετησίως κατά μέσο όρο 1.218.124 ευρώ με ΦΠΑ . Επιπλέον με τιμή ρεύματος  0,15 ευρώ /kwh το κόστος ενέργειας ετησίως είναι 366.000 ευρώ με ΦΠΑ . Είναι επίσης 25.000ευρώ ετησίως το κόστος συμβούλου παρακολούθησης του έργου . Συνολικό ετήσιο κόστος  για το δήμο με ΦΠΑ 1.609.124 ευρώ .

-Ποιο θα ήταν το ετήσιο κόστος του Οδοφωτισμού χωρίς LED η τεχνική υπηρεσία προϋπολόγισε το 2021 ποσό 1,822.730 ευρώ και ο μελετητής 1.972.434 ευρώ.

-Ποια η οικονομική ωφέλεια του δήμου από το έργο .  Με τη σύμβαση έχουμε μείωση κόστους ετησίως 213.000 ευρώ- σε σχέση με τη μελέτη υπηρεσίας. Πρέπει να ληφθεί επίσης υπ όψιν η επιπλέον ωφέλεια του δήμου από το ποσό που λαμβάνει ο δήμος από την εξοικονόμηση ενέργειας (85.000 ευρώ-150.000 ευρώ εγγυημένο συν 50% της πλέον του 65% εξοικονόμησης)

-Ποιο είναι το εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας για το δήμο. Περιλαμβάνεται στη σύμβαση 65% εγγυημένη εξοικονόμηση. Ποσοστό 10% της εξοικονόμησης ενέργειας  περιέρχεται στο δήμο το πρώτο έτος  με αύξηση 2,5 % ετησίως  -άρθρο  28.8 σύμβασης. Άνω του 65% εξοικονόμηση μοιράζεται κατά 50%, πρόσφατη εκτίμηση είναι άνω του 70 % εξοικονόμηση ενέργειας .

-Ποιο είναι το εγγυημένο ποσό που λαμβάνει ο δήμος ετησίως 85.000 ευρώ λαμβάνει ο δήμος το πρώτο έτος και αυξάνεται το ποσό μέχρι  150.000 ευρώ στο τέλος 12ετιας – άρθρο 28.1 της σύμβασης.

-Πότε ψηφίστηκε και από ποιους η επιλογή του ιδιώτη  στο δημοτικό συμβούλιο και η σκοπιμότητα ενεργειακής αναβάθμισης και όχι αγορά φωτιστικών από το δήμο. Στις 24/5/21 ψήφισαν υπερ 16 κατά σειρά Πούρος, Κόλλια, Κουτσογκίλας, Ζαχαριάς, Παπαδημητρίου, Μπίτζιος, Καρσιώτης, Πιέτρης Τιμολέων, Γκερζελής, Καρασάββας, Καλλίρης, Παπαιωάννου, Πλατής, Πιέτρης Γ, Ζώγκος Κυριαζής. Κατά ψήφισαν Πνευματικός, Λύτρα,Ταγαράς, Μπουρσε, Μελέτης ,Τζέκου, Σπύρου, Κορδώσης επιλέγοντας την αγορά φωτιστικών και Σταυρέλης, Στριμενοπούλου, Μουρούτσος , Δόντης, Μανωλάκης Λαμπρινός όχι γιατί διαφώνησαν με τη σύμβαση με τον ιδιώτη αλλά ζητώντας το δημοτικό συμβούλιο αντί της οικονομικής επιτροπής να αποφασίζει,  να εγγυηθεί ο ανάδοχος 200.000 ευρώ ετησίως εξοικονόμηση για το δήμο , και να μη ληφθεί υπόψιν η μελέτη της υπηρεσίας για ετήσιο κόστος 1.822.730 ευρώ ούτε του μελετητή 1.972.434 ευρώ αλλά ποσό προφανώς λανθασμένο και αυθαίρετο 1.121.000 ευρώ.

-Πότε ψηφίστηκαν και από ποιους  οι όροι δημοπράτησης στην οικονομική επιτροπή. Στις  20/11/21 από Νανόπουλο, Ζαχαριά, Πούρο, Μπίτζιο .Καταψήφισαν Πνευματικός Σταυρέλης και ο Πλατής καταψήφισε μόνο τον αριθμοδείκτη

-Πότε ψηφίστηκε και από ποιους η σύμβαση στην οικονομική επιτροπή. Με την απόφαση 21/272/18.5.2022  ΑΔΑ 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ ψήφισαν υπερ  Νανοπουλος, Ζαχαριάς, Κυριαζής, Ζώγκος, Μπίτζιος. Κατά Πνευματικός, Σταυρέλης, Κορδώσης και αποχή Πλατής

-Εγκρίθηκε η σύμβαση από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση και το ελεγκτικό συνέδριο; ΝΑΙ

-Απορρίφθηκαν οι προσφυγές Σταυρέλη στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση και ελεγκτικό συνέδριο; ΝΑΙ

-Σε ποιο βαθμό έχει ολοκληρωθεί το έργο. 80 %

-Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή ανά μήνα στον ανάδοχο.6 μήνες περίπου μετά την ολοκλήρωση που αναμένεται τον Ιούνιο δηλαδή πληρωμή αρχές 2025

-Από πότε έχει υποχρέωση ο ανάδοχος να αλλάζει σε 72 ώρες τις καμένες λάμπες. Μετά την παράδοση ολοκληρωμένου του έργου δηλαδή από τον Ιούνιο 2024

-Μπορεί να γίνει τροποποίηση της σύμβασης. ΝΑΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του νόμου 4412/2016. Ομοίως προβλέπει η οδηγία της ΕΕ με αριθμό 2014/24/ΕΕ άρθρο 72

-Αν γίνει καταγγελία της σύμβασης σταματά το έργο; ΝΑΙ 

-Δικαιούται αποζημιώσεων ο ανάδοχος αν δικαιωθεί στα δικαστήρια; ΝΑΙ και μεγάλου ύψους

-Πως γίνεται δικαστική επίλυση διαφορών. Σύμφωνα με το άρθρο 205Α του νόμου 4412  αν δεν ευδοκιμήσει η διαιτησία

-Στη μεταβατική περίοδο υλοποίησης του έργου ποιος αλλάζει καμένα νέα φωτιστικάLED. Ο ανάδοχος με κάλυψη από ασφαλιστική εταιρία

-Ποιος έχει τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.  Ο ανάδοχος

-Ποια είναι η πρόταση της συμμαχίας πολιτών. Να  συνεχιστεί το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση και να γίνουν τροποποιήσεις βελτίωσης , όπως προβλέπει η σύμβαση με τη σχετική διαπραγμάτευση ή διαιτησία”.

Κ.Ν