ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ένα έργο που είχε σταματήσει από υπαιτιότητα του εργολάβου!

Η ανακοίνωση από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ:

ΣΣ. Υπαιτιότητα του εργολάβου; Υπήρξαν επιπτώσεις;

Κ.Ν