ΛΟΥΤΡΑΚΙ- Π-ΑΓ.Θ: Ένα θέμα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση…

Δείτε την πρόσκληση προς τα μέλη της οικονομικής επιτροπής: