ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Εντύπωση προκάλεσε ο μάρτυρας του δήμου…

“Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου η εκδίκαση επί της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης του Καζίνο Λουτρακίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, εξετάστηκαν μάρτυρες από την κοινοπραξία και το Καζίνο Λουτρακίου και από ένας μάρτυρας από τους κυρίως παρεμβαίνοντες (Δημοτική Επιχείρηση Λουτράκι Α.Ε. και Δήμος Λουτρακίου).

Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, που άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της επικύρωσης αναφέρθηκαν αναλυτικά στα οφέλη που πηγάζουν από τη συμφωνία εξυγίανσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επιπλέον, κατά την ακροαματική διαδικασία τονίστηκε ότι σημαντικά ωφελημένοι θα βγουν τόσο η Δημοτική Επιχείρηση, λόγω της ρύθμισης των χρεών, όσο και ο Δήμος Λουτρακίου, λόγω της συνέχισης της λειτουργίας του καζίνο, το οποίο έχει σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Σημειώνεται ότι το καζίνο απασχολεί περίπου 1.100 εργαζόμενους και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αποτελεί βασικό σημείο εστίασης της συμφωνίας εξυγίανσης. 

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της μετατροπής της κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, κίνηση που αναμένεται να δώσει νέα αναπτυξιακή προοπτική για το καζίνο και να δώσει επιπλέον ώθηση στον τουρισμό της περιοχής. 

Εντύπωση προκάλεσε ότι ο μάρτυρας του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης ενώ δήλωσε ότι συμφωνεί με την ρύθμιση των χρεών και τη συμφωνία εξυγίανσης, εξέφρασε την διαφωνία του για την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, θεωρώντας ότι πλήττονται τα συμφέροντα του Δήμου και δεν διασφαλίζεται η δημοτική περιουσία.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της συζήτησης, το Δικαστήριο έδωσε προθεσμία για το κλείσιμο των φακέλων μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2024 και στη συνέχεια αναμένεται η έκδοση της απόφασης”, αναφέρεται στο capital.gr.