ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο σχολικό συγκρότημα επαγγελματικών Λυκείων

Από το δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ αναφέρεται: “Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Σχολικό Συγκρότημα Επαγγελματικών Λυκείων.

Οι εργασίες αφορούσαν στην ανακατασκευή/ κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικών πινάκων στο Σχολικό Συγκρότημα Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και την αποξήλωση και αντικατάσταση τριών ηλεκτρολογικών πινάκων και τοποθέτηση ενός νέου κεντρικού.

Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 2 γενικοί ηλεκτρικοί πίνακες και 5 ηλεκτρικοί υπο-πίνακες, κατασκευάστηκε ένα αλεξικέραυνο με σύστημα γείωσης, τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα led panels και εγκαταστάθηκαν νέοι λαμπτήρες τεχνολογίας Led.

Ο προϋπολογισμός του “μικρής κλίμακας” τεχνικού έργου ανέρχεται στα 36.805,26 ευρώ”.