ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Αιτήσεις για υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες

Από το Λιμενικό ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας αναφέρεται: «Σε εφαρμογή του Ν. 2323/95 όπως ισχύει και της υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους άδειες, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019.

Σας γνωρίζουμε ότι θα χορηγηθούν, σύμφωνα με την υπ.  αριθμ. 40/19 απόφαση του Δ.Σ. μας με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση των θέσεων Υ.Ε. αρμοδιότητας μας:

1) 4 θέσεις για πώληση καλαμποκιού, ποπκορν, κάστανων και μαλλί της γριάς στον παραλιακό πεζόδρομο έμπροσθεν από το παραλιακό πάρκο “ΕΙΡΗΝΗΣ”

2) 1 θέση για πώληση τοπικών, παραδοσιακών, τυποποιημένων προϊόντων στον παραλιακό πεζόδρομο έμπροσθεν από το παραλιακό πάρκο “ΕΙΡΗΝΗΣ”

3) 1 θέση για ψυχαγωγικές παιδιές στο παραλιακό πάρκο “ΕΙΡΗΝΗΣ”

4) 1 θέση για ψυχαγωγικές παιδιές όπισθεν κτιρίου “CARREFOUR”

5) 2 θέσεις για ψυχαγωγικές παιδιές στην πλατεία “ΚΡΗΝΗΣ” (μία έμπροσθεν κτιρίου ΟΤΕ και μία έμπροσθεν κατ/τος “ΚΟΥΚΟΣ”)

6) 4 θέσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πλατεία “ΚΡΗΝΗΣ”

Οι θέσεις που αφορούν το αντικείμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες όπως η αγγειοπλαστική, η κηροπλαστική, είδη λαϊκής τέχνης και κόμικς και εφόσον περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των νέων στο αντικείμενο, είναι δηλαδή εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Α. Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου.

1. Όλοι όσοι δεν έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, από άλλες δραστηριότητες κατά μέσο όρο, εκτός των πολυτέκνων ανώτερο του ποσού που καθορίζεται με την Κ1/2113/95 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου όπως ισχύει κάθε φορά, που αποδεικνύεται από τη φορολογική δήλωση.

2. Όλοι όσοι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.

3. Όλοι όσοι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστρωπία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομης αλιείας με εκρηκτικές, τοξικές, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων

  1. Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.
  2. Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.
  3. Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.
  4. Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.
  5. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας
1.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
2.ΦΩΤ/ΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ   ΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΣΤΕ ΠΟΙΝΙΚΑ
5.ΦΩΤ/ΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7.ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΕΦΟΡΙΑΣ
9.ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
10.ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
11.ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
12.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1.ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
2.ΑΠΟΔΕΙΞΗ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Γ. Αναπλήρωση
Σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του αρθρ. 7 της  υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, όπως αυτές ισχύουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Δ/νση του Νομικού μας Προσώπου: ΙΑΣΟΝΟΣ 1 ΚΑΙ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Δημαρχείο Λουτρακίου, Γρ. Πρωτοκόλλου.)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 05/07/2019 και ώρα 2:00μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2744360211».