ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Πρακτική εκπαίδευση πυροπροστασίας εθελοντών μελών

Η πρόσκληση: