ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Διαφορετικό το δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής…

Η πρόσκληση: