ΛΟΥΤΡΑΚΙ- Π-ΑΓ.Θ: Η λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Η πρόσκληση στους δημοτικούς συμβούλους: