ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου!

Το πρώτο θέμα  στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ που θα γίνει την Δευτέρα στις 10:00 αφορά: «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 223.000,00 από ΥΠ.ΕΣ. για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)…»