ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: