ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Συνεδριάζει το ΔΣ

Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: