ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής

(00:20)

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: