ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του ΔΣ

Το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: