ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: 2.560 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα ενώ ανακυκλώθηκαν 9.000 υλικά…

Η ανάρτηση από το Recycom: