Μητρόπολη Κορίνθου: «Ομιλία για τα άτομα με ιδιαιτερότητες…»

0

Σε πρόσκληση από τη μητρόπολη Κορίνθου αναφέρεται: