Νέο μουσικό σχολείο Κορίνθου …που θα γινόταν! -Δεν έχει εκδοθεί ούτε η απαιτούμενη άδειά του…

Νέο μουσικό σχολείο Κορίνθου …που θα γινόταν! Δεν έχει εκδοθεί ούτε η απαιτούμενη άδειά του…

Η ερώτηση στους υπουργούς στις 22 Νοεμβρίου 2022:

Κ.Ν