ΝΕΜΕΑ: Αν δεν προσέξουν οι πολίτες …θα εφαρμοστούν οι ποινικές κυρώσεις!

(16:25)

Δείτε την ανακοίνωση από τον δήμαρχο Νεμέας Κ. Φρούσιο:

ΣΣ. Απλά δήμαρχε στις 31 Οκτωβρίου είναι Σάββατο και όχι Παρασκευή!

Κ.Ν