ΝΕΜΕΑ: Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ευχαρίστησε τον υπουργό!

Δείτε την ανακοίνωση από τον οινοποιητικό συνεταιρισμό Νεμέας: