ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: Εκδήλωση παράδοσης του έργου: «Αναβάθμιση του αισθητικού δάσους Πευκιά»

Η πρόσκληση: