ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Απομάκρυνση μη πιστοποιημένης παιδικής χαράς στην Λυκοποριά -Έτσι πρέπει να κάνουν οι δήμοι…

Έτσι πρέπει να κάνουν οι δήμοι, ειδικά σε οτιδήποτε αφορά την ασφάλεια των μικρών παιδιών

Από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης αναφέρεται: “Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση μη πιστοποιημένης παιδικής χαράς στην Λυκοποριά και ο καθαρισμός του χώρου.

Θυμίζουμε πως οι μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές θεωρούνται άκρως επικίνδυνες για τη σωματική ασφάλεια των μικρών παιδιών.

Στο Δήμο μας επιδιώκουμε να αποσυρθούν όσες δεν πληρούν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και στοχεύουμε σε νέους σύγχρονους και ασφαλείς χώρους για τα παιδιά μας”.