ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: “Δεν μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τους πολίτες αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων για γεγονότα πριν το 2013…”

Από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Σας ενημερώνουμε ότι από τις 17 Ιουνίου 2022 θα είναι διαθέσιμες στους πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), δέκα ηλεκτρονικές αιτήσεις (ψηφιακές υπηρεσίες) που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου και αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, τα οποία δεν μπορούν να εκδοθούν απευθείας ηλεκτρονικά από τους πολίτες.

Για παράδειγμα, δεν μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τους πολίτες αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων για ληξιαρχικά γεγονότα πριν το 2013.

Οι εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω των Θυρίδων των ΚΕΠ, από 17/6/2022 θα παρέχονται και μέσω των Θυρίδων των Δήμων…”