ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Λένε ότι βρίσκονται ΠΑΝΤΑ δίπλα στους αγρότες!

Από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης αναφέρεται:

ΣΣ. Λένε ότι βρίσκονται ΠΑΝΤΑ δίπλα στους αγρότες από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης! Οι αγρότες της περιοχής γνωρίζουν καλύτερα…

Κ.Ν