ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Ο αριθμός των αδέσποτων που στειρώθηκαν σε δύο μέρες!

Η ανακοίνωση: