Οι «μουγκοί» πολιτικοί …και τα προβλήματα της Κορινθίας!

Οι «μουγκοί» πολιτικοί τώρα “υπόσχονται” ότι θα δώσουν λύση σε σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους Κορίνθιους;

…Τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα!

ΣΣ. Με την ευκαιρία! Ποιος Κορίνθιος είχε χαρακτηριστεί παλαιότερα και ως «μουγκός» πολιτικός; …Όλα στην ώρα τους!