Οι ξενοδόχοι Κορινθίας σε επιστολή τους στον υπουργό: “Δεν είναι δυνατόν…”

Η επιστολή των ξενοδόχων Κορινθίας στον υπουργό:

ΣΣ. Οι ξενοδόχοι στην Κορινθία έχουν και τους βουλευτές του νομού να πούνε τα προβλήματά τους! Το έχουν κάνει και αν ναι ποια ανταπόκριση έχουν βρει ως τώρα στα θέματα που τους απασχολούν; Οι Κορίνθιοι βουλευτές είναι ΚΑΙ ΕΔΩ …παρατηρητές των προβλημάτων;

Κ.Ν