Οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στο Λουτράκι λόγω πολεοδομικής παράβασης

Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: