Έφυγε από την αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας και αναλαμβάνει καθήκοντα στη…

Από την αστυνομία αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, έγινε η τοποθέτηση του Υποστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας, ΣΚΛΑΒΟΥ Σ., από την διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου…”