Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς Α. Χαρίτσης στην Κόρινθο

Η πρόσκληση: