“Παλεύουμε στην Κορινθία με τα σωματεία των ΑμεΑ για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων…”

Από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γ. Ψυχογιό αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η 3η Δεκεμβρίου, θεσπίστηκε το 1992 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με στόχο να προωθήσει τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία και να ενισχύσει την ενημέρωση και την κινητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία. Το 80% αυτών ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρόλο που  πολλά πράγματα έχουν αλλάξει σε θετική κατεύθυνση για τα ΑμεΑ, ο αγώνας του αναπηρικού κινήματος για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο, αποδεικνύοντας ότι ακόμη συνεχίζουν να υφίστανται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα άτομα με αναπηρία έχουν απολύτως ίσα δικαιώματα με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και μέλημά μας είναι αφενός η αξιοπρεπής διαβίωσή τους και αφετέρου η ουσιαστική πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως είναι η εκπαίδευση, η εργασία, η συμμετοχή στα κοινά, τα μέσα μεταφοράς, η  κοινωνική και πολιτιστική ζωή.    

Παλεύουμε και στην Κορινθία, σε συνεργασία με τους φορείς και τα σωματεία των ΑμεΑ, για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων, αλλά και την καταπολέμηση των ανισοτήτων και προκαταλήψεων, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης και δημοκρατικής Πολιτείας και της καθολικότητας των δικαιωμάτων…”