Πανοραμικό βίντεο από το κανάλι του Ισθμού

Το βίντεο: