Παρέμβαση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας…

Η ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: