Ποδηλατοδρόμος Μέγαρα-Κόρινθος συνολικού μήκους 44 χιλιόμετρα

“Η κυριότερη αιτία για τον μικρό αριθμό των τουριστών που αποφασίζουν να επισκεφθούν τη χώρα μας, με δικό τους ποδήλατο, είτε με σκοπό να νοικιάσουν ποδήλατο όταν βρεθούν εδώ, είναι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και σήμανσης, η τυχόν κακή κατάσταση ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών, η έλλειψη συνδυασμένης πληροφόρηση για αυτές προς τους ποδηλάτες και η έλλειψη λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών που κατά κανόνα επιθυμούν οι τουρίστες-ποδηλάτες σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων και ασφαλών ποδηλατικών υποδομών είναι πολύ σημαντικό εγχείρημα.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κατέθεσε αίτημα προς το Πράσινο Ταμείο να εξετάσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης με στόχο την υλοποίηση ποδηλατοδρόμου που θα εξασφαλίζει τη σύνδεση της Αττικής με την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα της διαδρομής Μέγαρα-Κόρινθος συνολικού μήκους 44 χλμ.

Το Πράσινο Ταμείο έκανε δεκτό το αίτημα χρηματοδότησης αποφασίζοντας παράλληλα τη διάθεση ποσού 974.126,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το 2024 και τα επόμενα έτη, για την κάλυψη του κόστους της Προμελέτης και του κόστους των Τευχών δημοπράτησης. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τη προώθηση του πεζοπορικού και ποδηλατικού τουρισμού αναλαμβάνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας δείχνοντας τον δρόμο προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τους ελληνικούς προορισμούς…”αναφέρεται μεταξύ άλλων στο travel.gr