Ποιες παραλίες στην Κορινθία παίρνουν γαλάζια σημαία

Ανακοινώθηκαν οι γαλάζιες σημαίες στη χώρα μας για το 2021

Σε ότι αφορά την Κορινθία οι γαλάζιες σημαίες αφορούν τις εξής παραλίες: